zondag 4 mei 2014

Super Stereo

Eind jaren zestig kocht mijn vader een pick-up. De boxen werden een flink eind uit elkaar gezet om het goede stereo-effect te kunnen bereiken.

En dat stereo-effect was vastgelegd op de lp die papa tegelijkertijd met de pick-up had gekocht.

Stereo! - Een magische klank, een fonkelend woord dat ruimte en diepte suggereert. Definitieve triomf van een der rijkste verworvenheden uit de techniek: het registreren en weergeven van geluid als "ruimtelijke geluidservaring" (stereofonie). Tot in de fijnste klankschakering naar de groeven van de langspeelplaat overgebracht en bij weergave precies zo klinkend als wanneer twee menselijke oren natuurlijke geluiden ontvangen. Want men zou kunnen zeggen, dat de wegen waarlangs het geluid op de plaat is gekomen, verdubbeld zijn.

Het spannendste fragment op de lp vond ik de Russische roulette. Volgens de hoes "een grappige cartoon in stereo."

+=+=+=+=

In the late sixties, my father bought a pickup. The boxes were put quite a distance from each other in order to achieve the good. Stereo effect 

And stereo effect was recorded on the album that dad had bought. Simultaneously with the pick-up 

Stereo! - A magical ring, a sparkling word space and depth suggests. Final triumph of one of the richest achievements of the technique: recording and reproducing sound as "spatial sound experience" (surround sound). Until the finest tone hue to the grooves of the vinyl records transferred and display exactly as sounding as if two human ears receive natural sounds. Because one could say that the ways in which the sound came, on the record are doubled. 


The most exciting track on the album, I found the Russian roulette. Under the cover "a funny cartoon in stereo."

(vertaling door translate.google.com)1 opmerking:

  1. I have some of those type of albums too. They were a great way for people to show off the quality of their sound systems. :)

    BeantwoordenVerwijderen